Social Media

Energizing a bright future for Suriname

Als energiebedrijf hebben we de aspiratie onze activiteiten op zo een manier uit te voeren dat we de wereld op een betere manier achterlaten dan we die hebben aangetroffen.

Opereren in Suriname brengt diverse economische, sociaal-culturele en technologische uitdagingen met zich mee.

We zetten ons in, samen met partners in de olie-industrie, voor verbetering in de wereld. Daarom ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zoveel als mogelijk, zowel in onze bedrijfsvoering (bijvoorbeeld door verantwoord om te gaan met het gebruik van plastic) als daarbuiten (door het ondersteunen van sociale projecten).

We hebben ervoor gekozen om ons te concentreren op de volgende vijf Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

  • 7 Betaalbare en duurzame energie;
  • 8 Waardig werk en economische groei;
  • 12 Verantwoorde consumptie en productie;
  • 13 Klimaatactie;
  • 14 Leven onder water.