Social Media

Evenwicht tussen welvaart, planeet en mensen
Wij geloven dat duurzaamheid betekent het verbeteren van levens wereldwijd, nu en in de toekomst, door milieuschade te voorkomen, de mensenrechten te handhaven, goed bestuur te praktiseren en economische groei te bevorderen. Ons doel is om welzijn, de bescherming van de planeet en winstgevendheid in balans te brengen.
Maatschappelijke impact

In onze activiteiten geven we prioriteit aan de belangen van lokale gemeenschappen en streven we ernaar actief met hen in contact te treden. We zien het als onze verantwoordelijkheid om duurzame, transparante relaties te onderhouden, altijd gericht op wederzijds voordelige resultaten.

Lees meer
Betaalbare en duurzame energie
Eerlijk werk en economische groei
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Leven in het water

In lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De SDG's bieden een krachtig kader voor ons om onze duurzaamheidsinitiatieven te versterken. We zijn toegewijd om een bedrijf te zijn dat actief bijdraagt aan het behalen van de SDG's.

In overeenstemming met onze activiteiten en waarden hebben we de volgende vijf SDG's als prioriteit gesteld:

Betaalbare en schone energie (SDG 7)
Fatsoenlijk werk en economische groei (SDG 8)
Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)
Klimaatactie (SDG 13)
Leven onder water (SDG 14)

Milieu

We zijn bewust van het feit dat onze activiteiten negatieve effecten op het milieu kunnen hebben. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en we zien het als onze taak om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, passend bij onze context.